ARAC ICI KAPLAMA

ARAC ICI KAPLAMA
 
    Avrupa birlkiği  ürün taşıma yönetmeliği doğrultusunda üretilen  COVER  araç içi döşemeleri,aracınızı anti bakteriyel bir hale getirmekte,tam su izelasyonu sağlamaktadır.

    Özellikle ilaç ve pişmiş yemek taşımacılığında kullanılması taşınan ürünün sağlıklı bir ortamda bulunması açısından önemli bir unsurdur.

    COVER  araç içi kaplamanın yaygın olarak kullanıldığı alanlar.

• İlaç Taşımacılığı (European Line Guide 94/C63/03)
Transport conformity norm H.A.C.C.P. (CE 852/2004)
• Unlu Mamüller Taşımacılığı (CE 852/2004)
• Yemek Taşımacılığı (CE 852/2004)
• Sebze ve Meyve Taşımacılığı
• Dezenfekte edici Sıvı Taşımacılığı
• Hastahane malzemeleri Taşımacılığı
• Canlı Hayvan Taşımacılığı (95/29/CE)
• Süs Bitkileri Taşımacılığı